BİŞENG ÖZDİNÇ

E-mail: psk.ozdinc@gmail.com

Eğitim Bilgileri

Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1998

Yüksek Lisans (Tezli), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 2001

Çocuk-Aile Terapisi Diploma Derecesi (Süpervizyon ve Tez)  The London Art House UK, The Center for Child Mental Health & The Institute for Arts in Therapy and Education, 2009-2011

Yüksek Lisans İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana bilim Dalı, 2015-2016

Aldığı Profesyonel Eğitimler

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) / Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme II. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 2018

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) / Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme I. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 2017

Gebelik ve Doğum Dönemi Sorunları için EMDR Çözümleri, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Katılım Belgesi, Ankara, 2017

ISST Onaylı (International Society for Schema Therapy) Şema Terapi Sertifikasyonu Temel Eğitimi, (7 Modül), Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, ANKARA 2012-2013

Etkileşimli Grup Terapistliği Eğitimi, (Prof. Dr. Nesrin Sahin ve Dr. Psk. Yeşim Türköz danışmanlığında      Irwin Yalom yaklaşımına dayalı 3 Aşamalı Yaşantısal, Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim – Gün Işığı Psikolojik Gelişim ve Psikoterapi Merkezi), ANKARA 2008-2010

Çocuk Değerlendirme Paketi (Doç. Dr. Gülsen Erden – Türk Psikologlar Derneği), ANKARA 2006

Travma Psikolojisi-II: Travma Sonrası Stres bozukluğu Müdahale ve Tedavi Teknikleri Uygulama Eğitimi, Carpe Diem Psikoterapi Merkezi (Dr. Psk. Çağay Dürü, Dr. Psk. Sedat Işıklı), ANKARA, Ekim-Aralık 2006

Travma Psikolojisi-I: Kuramsal Eğitimi, Carpe Diem Psikoterapi Merkezi (Dr.Psk.Çağay Dürü, Dr.Psk.Sedat Işıklı), ANKARA,Nisan-Haziran 2006

Şema Terapi Modeli ve Teknikleri, (Dr. Alp Karaosmanoğlu), ANKARA, 2006

Risk Gruplarına Yönelik Psikolojik Müdahaleler Eğitimi, (Dr Eileen Pittaway Director of the Centre for Refugee Research, University of New south Wales, Sydney, Australia & Linda Bartolomei, Senior Research Associate in the Centre for Refugee Research at the University of New South Wales) American University in Cairo, Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları Anabilim Dalı, KAHİRE-MISIR, 2006

Mültecilerin Psiko-Sosyal İhtiyaçlarını Değerlendirme Eğitimi, (Dr. Nancy Peterson, State University of New York) American University in Cairo, Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları Anabilim Dalı, KAHİRE, MISIR, 2005

Stres Yönetimi Eğitimi (Doç.Dr.Çiğdem Soykan-Türk Psikologlar Derneği), ANKARA, 2004

Travma Psikolojisi: Post Travmatik Stres Bozukluğu (Uzm.Klinik Psk.Banu Yılmaz-Uzm. Klinik Psk. Ilgın Gökler-Türk Psikologlar Derneği), ANKARA 2004

Öfke Yönetimi Eğitimi (Dr. Feza Balkaya-Türk Psikologlar Derneği) ANKARA, 2004

İş Deneyimi

2015-Renge Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, Klinik Psikolog, Psikoterapist

2011-2016 Çocuk Hakları Merkezi, Bireysel Psikoterapi, Çocuk Merkezli Aile Terapisi, Grup Psikoterapisi (Etkileşim Grupları), Psikolojik Değerlendirme, Eğitim Çalışmaları (bilgilendirme seminerleri ve çalışma grupları)

2013: Ulusal Danışman, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi” alan çalışmasında izleme ziyaretleri gerçekleştirme.

2012: Ulusal Danışman, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Seçilmiş Ruh Sağlığı Kurumlarının İhtiyaç Değerlendirmesi” çalışmasında izleme ziyaretleri gerçekleştirme.

2010-2011: Uzm. Psikolog, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı, dezavantajlı gruplarla görüşmeler yapılarak psikolojik durumlarının değerlendirilmesi.

2008-2012: Program Danışmanı, İnsan Hakları Ortak Platformu, Dayanışma ve Paylaşma Çalışmaları Program Danışmanlığının yapılması.

2009-2010: Psikososyal Danışman, Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Nar Taneleri” isimli projede yetiştirme yurdundaki genç kadınlarla görüşmeler yapılarak stresle baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi.

2006-2009: Psikososyal Danışman, Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı tarafından yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmasında kadın grupları ile görüşmeler yaparak psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması.

2008: Uzm.Psikolog, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan Aile İçi Şiddet Araştırması çalışanlarına yönelik odak grup çalışmalarının ve psikolojik debrifing çalışmalarını yürütülmesi.

2006-2008: Program Danışmanı, Hollanda Helsinki Komitesi, İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi çalışmasında program danışmanlığının yapılması.

2006-2007: Uzm.Psikolog, Alaca Karınca Eğitim Danışmanlığı Merkezinde çocuklar ve ailelerle görüşmeler yaparak psikolojik durumlarının değerlendirilmesi.

2005: Uluslararası Göç Örgütü, IOM Merkez Danışmanı, ANKARA

2003-2005: LTSH Program Sorumlusu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı / UNWFP, ANKARA

2002-2003: Uzm. Psikolog, Kadın Dayanışma Vakfı.

2001-2002: Psikososyal Danışman, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacı ve Mültecilerle görüşmeler yaparak psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması,VAN.

1998-2000: Psikolog, Bıcırık Yuva

Görev Aldığı ve Katıldığı Etkinliklerden Örnekler

Uluslararası Şema Terapi Kongresi, İSTANBUL, 12-14 Haziran 2014

Çocuklar ve Ergenlere Yönelik Şema Terapi Uygulamaları Atölye Çalışması, Uluslararası Şema Terapi Kongresi, İSTANBUL, 12-14 Haziran 2014-Christof Loose & Maria Galimzyanova

Toplum Temelli Bakım Hizmetlerinin geliştirilmesi Eylem Planı Çalıştayı, ANKARA, 2013

Evde Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Çalışma Grubu Toplantısı, Özürlü Bireyler İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi, ANKARA, 2012

Türk Psikologlar Derneği, Deprem Değerlendirme Ekibi; Van depremi sonrası deprem bölgesine gitme, bölgedeki psiko-sosyal ihtiyaçların değerlendirilmesi, VAN, 2011

İnsan Hakları Seminer Programı Koordinasyonu, A. Ü. İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu, ANKARA, 2008-2010

Çocuk İstismarını Önleme Eğitimi Çalışması; Program içeriğini ve materyalini hazırlama, Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği & İnsan Hakları Derneği, ANKARA, 2008

Türkiye’deki Mültecilerin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanması Çalıştayı (Prof.Dr. Courtney Mitchell, University of Denver, USA), Çalıştay düzenleyicisi olarak görev yapma, ANKARA, 2007

Avrupa Konseyi-Avrupa Gençlik Forumu tarafından düzenlenen “Katılım ve Yurttaşlık” başlıklı uzun dönemli eğitim çalışmasına katılma, Budapeşte-Strasbourg, Mart 2000- Kasım 2000

Verdiği Eğitimler

Filial Terapi: Aileler İçin Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, ANKARA, 2011-(devam etmekte)

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Alanda Çalışan Kişilere Yönelik Psikolojik Destek ve Görüşme Teknikleri Eğitimi, Kadın Kooperatifi, SOGEP, TÇE, ANKARA 2005-2010

Çatışma-Çözme ve İletişim Teknikleri, Çankaya Belediyesi Çocuk Merkezi ve Gündüz Bakım evi Personeline yönelik hizmet içi eğitim, ANKARA 2009

Görüşme Teknikleri Eğitimi, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma evi personeline yönelik hizmet içi eğitim, ANKARA 2009

İletişim Teknikleri ve Stres Yönetimi, Carpe Diem, ANKARA 2006 (Temmuz-Ağustos)

İletişim Teknikleri Eğitimi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, ANKARA 2006

Yerel Yönetimler ve Kadın Seçmenler için Eğitim, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, ANKARA 2003

Avrupa Birliği Üzerine Kadınların Bilgilenmesi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, ANKARA 2003

Politikada Kadınları Güçlendirme Eğitimi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, ANKARA 2000-2001

Klinik Testler Bilgisi

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Pebody Resim-Kelime Anlama Testi, CAT Projektif Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Beier Cümle Tamamlama, Bender-Geştalt Görsel Algı Testi, Ev-Ağaç-İnsan Çizim Testi,Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Sosyal Kaygı Ölçeği, Young Şema Ölçeği, Young Ebeveynlik Ölçeği, Young Kaçınma Ölçeği ve Young Telafi Ölçeği gibi klinikte kullanılan diğer objektif testler.

Yayınlar

Özdinç B.,“Çocukla Güvenli Bağlanma İlişkisini Güçlendirmek için Yapılabilecekler, Kolay bir Yol: PACE Yöntemi”, Çoluk Çocuk Dergisi, Nisan 2013

https://docs.google.com/file/d/0B96TpY4v-qZeNkNILWR1LXJiZ3c/edit

(Agtaş, Ö. & Özdinç, B., Der.) Hakikat ve İnsan Hakları, Dipnot Yayınevi,  ANKARA, 2012

Özdinç B.,“FİLİAL TERAPİ: Aileler İçin Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, Çoluk Çocuk Dergisi, Mayıs 2012

Özdinç, B.,“Bir Kadın Hikayesini Daha Belgelemek: Hakkari’de Sabriye Çetin”, AMARGİ, Sayı:19, 2010

Şahin,F.,Özdinç,B.,Kaynak,H.,Paslı,F.,Hatipoğlu,N., Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme: Öğretmenler ve Aileler İçin Eğitim Klavuzu, Berkay Ofset, ANKARA, 2008
http://www.ihd.org.tr/images/pdf/cocuk_ihmalini_ve_istismarini_onleme_ogretmenler_ve_aileler_icin_egitim_klavuzu.pdf

Özdinç, B.,“Farklılık Sorunu ve Türkiye’deki İzdüşümleri”, AMARGİ, Haziran 2007

Özdinç, B., “Kadınların Politik Temsiliyeti ve Demokrasi”, Tiroj, Yıl:5, No:27, 2007

Özdinç, B. & Özberk, E., “Kadın Çalışmalarının İçinden Bir Serüven: Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı”, A.Ü Kadın Çalışmaları Günlüğü-I 1996-2002, ANKARA Haziran 2006

Özdinç, B.,“Devlet Feminizmi Üzerine”, Gündem Kadın, Yıl:1, No:41, 2006

Özdinç, B.,“Aynalara Ağlayan Kadın: Furuğ Ferruhzad”, Pazartesi Dergisi, Sayı:109, 2006

Özdinç, B., “Siyah Kadınlar ve Toplumsal Farklılık-I”, Gündem Kadın, Yıl: 1, No: 34, 2006

Özdinç, B.,“Siyah Kadınlar ve Toplumsal Farklılık-II”, Gündem Kadın, Yıl:1, No:35, 2006

Özdinç, B.,“Geçmiş Zamanların Hakkari’sinde Bir Kadın Sesi: Fidan Hanım”, Gündem Kadın, Yıl:1, No:30, 2005

Özdinç, B., & Yücel, Ö., Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımı ile Kadın Parlamenterler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, KA.DER, 2002

Özdinç, B., “Çocuk Eğitiminde Disiplin Yöntemleri”, Çocuk ve Aile, Yıl: 3, No: 20, 2000

Özdinç, B., “Çocuk Bakımında Pozitif ve Negatif Ödüllendirmenin Anlamı”, Çocuk ve Aile, Yıl: 3, No: 22, 2000

Üye Olunan Kuruluşlar

Türk Psikologlar Derneği/TPD

EMDR Derneği