Çalışma Alanlarımız

Bireysel Psikoterapide Çalışma Alanlarımız

  • Duygudurum Problemleri

– Depresyon

– Bipolar

  • Kaygı Bozuklukları

-Panik atak

-Sosyal fobi

-Takıntılar

-Yaygın anksiyete bozukluğu

-Travma sonrası stres bozuklukları,

-Fobiler

-Sınav Kaygısı

-Yeme Bozuklukları

-Uyku Bozuklukları

-Öfke ve Stres Yönetimi

-Kişilik bozuklukları

-Psikosomatik rahatsızlıklar

-Yas süreci

Bireysel Psikoterapide Kullandığımız Yaklaşımlar

-Bilişsel Davranışçı Terapiler

-EMDR

-Pozitif Psikoterapi

-Sistemik Aile Terapisi

-Şema Terapi

-Psikodinamik Psikoterapi

-Destekleyici Terapi

Çift Terapisi ve Aile Terapisi ile İlgili Çalışma Alanlarımız

-İletişim sorunları

-Uyum sorunları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ile İlgili Çalışma Alanlarımız

-Öz güven eksikliğ

-Uyum sorunları

-Korkular

-Selektif mutizm

-Okul başarısızlığı

-Ergen krizleri

-Sınav kaygısı

– Davranış bozuklukları

-Tırnak yeme

-Parmak emme

-Ayrılma anksiyetesi

-Okula başlama kaygısı

-Alt ıslatma

-Masturbasyon

-Tik bozukluğu

-Öfke patlamaları, şiddet ve saldırganlık

-Anne baba ayrılığı

-Sevdiği birinin ölümü

-Çocukluk çağı depresyonu

-Kardeş kıskançlığı

-Depresyon

-Yeme bozuklukları

-İnatlaşma

-İçine kapanıklık

Etkileşimli Grup Terapisi

Çocuklara Hangi Psikolojik Testleri Uyguluyoruz?

Gelişim testleri

Kişilik testleri

Zeka testleri
Çocuklarla Çalışırken Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz? 

Oyun Terapisi

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

Çocuk Odaklı Ebeveyn Terapisi