Çocuklara/Ergenlere Hangi Psikolojik Testleri Uyguluyoruz?

Çocuklarla/Ergenlerle Çalışırken Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?

Gelişim testleri

Kişilik testleri

Zeka testleri

Oyun Terapisi

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

Çocuk Odaklı Ebeveyn Terapisi

Destekleyici Psikoterapi

Çalıştığımız Konular

Özgüven eksikliği

Uyum sorunları

Korkular

Selektif mutizm

Okul başarısızlığı

Ergen krizleri

Sınav kaygısı

Davranış bozuklukları

Tırnak yeme

Parmak emme

Ayrılma anksiyetesi

Okula başlama kaygısı

Alt ıslatma

Masturbasyon

Tik bozukluğu

Öfke patlamaları, şiddet ve saldırganlık

Anne baba ayrılığı

Sevdiği birinin ölümü

Çocukluk çağı depresyonu

Kardeş kıskançlığı

Depresyon

Yeme bozuklukları

İnatlaşma

İçine kapanıklık