Ebeveynler ve Çocuklar Arasında Sıcak ve Besleyici Bir İlişki Ortamının Yaratılması için Ebeveyn-Çocuk Oyunu: PCG!

PCG (Ebeveyn-Çocuk Oyunu) ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Forehand ve McMahon (1981) tarafından geliştirilen veİngiltere’de Sue Jenner tarafından yeniden uyarlanan bir eğitim yöntemidir. Forehand ve McMahon, çocuklardaki güvenli ve güvensiz bağlanma ilişkisinde ebeveyn tutumunun önemine işaret eder ve çocukla ebeveyn arasındaki iletişim zorluklarının ebeveyn tutumlarıyla ilgili olduğunu öne sürerler.

Amaç: PCG’nin amacı, çocuklarda davranış değişikliği yaratacak çocuk merkezli pozitif stratejiler kullanmaları konusunda ebeveynleri yönlendirmektir. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde kendilerini tanımayı ve kendi ebeveynlik tutumlarını görmeyi kolaylaştıran bu yöntem, çocuğun duygusal tepkilerine ebeveynin daha duyarlı olmasını teşvik etmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Ebeveynler özellikle çocuk merkezli davranışları edinmeleri yönünde eğitilir; çocuğu takdir etmek, çocukla olumlu şekilde temas kurmayı sağlamak, çocuğa betimleyici geri bildirim vermeyi öğrenmek gibi…

Program: Oyun seansları kontrollü bir öğrenme ortamında gerçekleştirilir. Terapist ebeveynin yanında ya da aynalı odada durarak ebeveynle doğrudan iletişim halinde olur ve oyun esnasında  ebeveyne kulaklıkla yönlendirmede bulunur. Program kapsamında ebeveyne yakından destek sunulur.  Ebeveyn ve çocukla 10 dakika süren oyun terapisi seansları ile yerinde beceri eğitimi kazandırılır; bir dizi terapötik yöntemin kullanıldığı müdahaleler–davranış yönetimi gibi- ile destekleyici danışmanlık sağlanır.

Kimlerle Çalışılır: Bu program, 18 ay-8 yaş arası çocuğu olan ve çocukları ile ilişkilerinde uzun zamandır önemli zorluklar yaşayan tüm ebeveynlere uygulanır.

Süre: Haftalık 60 dakika süren toplam 8 ila 10 seans gerçekleştirilir.  İlk oturumda ebeveynle bir değerlendirme görüşmesi yapılır ve ebeveynin temel davranış örüntüleri belirlenir. Belirlenen örüntüler ebeveynle istişare edilir ve çocuk merkezli davranışların nasıl olacağına dair müdahale oturumları ile ilgili bilgi verilir.  Seanslar 10 dakika süren ebeveyn-çocuk seansı ve daha sonra 50 dakika süren değerlendirme görüşmesi şeklinde yapılır. Toplam 6 hafta süren 6 seans sonunda yeniden ikinci bir değerlendirme seansı yapılır.