İç dünyamıza yapacağımız bu yolculuğa katılmak ister misiniz?

ELİNİZDE  FARKLI  BİR  AYNA!

Kişiler arası ilişkilerde etkileşim ve kendimizi tanımamız neden önemlidir?
Birçoğumuz sıklıkla yanlış anlaşılmaktan, kendimizi iyi ifade edememekten, kendimizi istediğimiz tarzda ve ölçüde diğerlerine sunamamaktan yakınmaz mıyız?
Ancak bu iletişim sorunlarının nereden kaynaklandığını ve bu nedenler içinde kendi payımızın ne kadar olduğunu çoğu kez bilmeyiz bile!
İnsanların yakınlarıyla, aile üyeleriyle ve yaşamlarının herhangi bir durumda karşılaştıkları kişilerle aralarında oluşan etkileşimlerde başarılı olmaları, diğer insanlara nasıl göründüklerini ve onları hangi yönde etkilediklerini anlamalarıyla mümkün olabilir. Çoğu zaman ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemli! Sıklıkla neyi nasıl söylediğimizin ve karşımızdaki kişi üzerinde nasıl bir etki yarattığımızın farkında olmayabiliriz.

Amaç;
Etkileşim gruplarında amaç şimdi ve burada ilkesiyle, kişilerin kendilerine ilişkin farkındalıklarını geliştirmek, kişiler arası etkileşim tarzını tanımak ve grup paylaşımının geliştirici / sağaltıcı etkilerinden yararlanmaktır.
Program; 
Program üyelerin kendileriyle yaptıkları dürüst karşılaşmalar doğrultusunda farkındalıklarını arttırmaları, birbirleri için “ayna” olmayı öğrenmeleri ve kişisel sorunlarıyla başa çıkma konusunda grup dayanışmasından yararlanmalarını içerir.
Süre; 
Oturumlar haftada bir 90 dakika olacak şekilde yürütülmektedir.Toplam 25 oturum olmaktadır.
Sayı;
Gruplarımız en fazla 12 kişiden oluşmaktadır.
Başvuru;
Grup liderleri, üyelik için başvuran adaylarla tanışmak, grup ilkelerini açıklamak, adayın beklentilerini öğrenmek, gruba uygunluk konusunda karşılıklı karar almak ve gruba hazırlık amacıyla bireysel ön görüşme yapmaktadır.
Program herkesin katılımına açıktır.