Hakkımızda

“Önünde uzanan yolu ancak kalbine baktığında görebilirsin. Dışına bakan kişi rüya görür. İçine bakan kişi uyanır”. Carl Jung

Renge Psikoterapi Merkezi’nde entegratif bir yöntem benimsenerek, bireylerin ve grupların yaşadıkları güçlükler anlaşılır ve ihtiyaca yönelik yaklaşım uygulanır.

Psikoterapi zorlayıcı yaşantılar karşısında duygu ve düşüncelerimizi güvenli bir ortamda dile getirmemize olanak sağlayan ve kişilere rehberlik eden bir süreçtir. Bireyin olgunlaşması, büyümesi ve iyilik halini amaçlar. Duygularımıza ve düşüncelerimize derin bir farkındalıkla bakmak, yaşamımız ve seçimlerimiz üzerindeki kontrolümüzü kolaylaştırır. Artan öz farkındalık değişiklik yapmak için daha fazla özgürlük ve güven sağlar bize. Şu anda deneyimlediğimiz zorlukların sıklıkla geçmişle bir bağlantısı vardır. Özel ilişkilerimizde ya da çalışma hayatımızda kendimizi tekrarlayan örüntüler içinde bulabilir ya da sıkışmış hissedebiliriz. Psikoterapi, diğerlerini ve kendimizi kabul etme ve anlama kapasitemizi güçlendirir; şimdiki ve gelecekteki seçimlerimiz üzerinde bizi özgür kılarak derin bir öz farkındalık kazanmamızı sağlar; sosyal çevreyle uyumumuzu güçlendirir.

Renge Psikoterapi Merkezi’nde seanslar haftada bir ya da iki haftada bir 50 dakika olarak düzenlenir. Terapi ortamının güvenli ve destekleyici olması önemlidir.

Terapinin etkili olabilmesi için terapist ve danışan arasındaki ilişkinin güvenilir ve açık olması gerekir. Böylelikle sorunlar daha net bir şekilde anlaşılır, ihtiyaçlar öğrenilir ve sağlıklı baş etme stratejileri geliştirilir. Kişinin iç çatışmalarına farklı bir açıdan ışık tutularak yeni iç görüler sağlanır. Terapistin görevi nasıl yaşanılması gerektiğini söylemek değildir; terapist kendini anlama ve keşfetme yolunda danışana eşlik eder. Her birimiz biricik özelliklere sahip bireyleriz. Dolayısıyla kendinizi rahat hissedecek ve güvenli bir ilişki kurabileceğiniz bir terapist bulmanız önemlidir. “İyi bir uyum” her olumlu terapötik deneyimin en önemli koşullarından biridir.