Dr. Yankı Süsen

Klinik Psikolog/Psikoterapist

E-posta: yanki_susen@hotmail.com

dsc09115_

Eğitim

2011 – 2017 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),

Klinik Psikoloji Bütünleşik Doktora Programı

2014 – 2017 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Genel Psikoloji İngilizce Yüksek Lisans Programı

2006 – 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),

Psikoloji Lisans Programı (Yüksek Şeref Öğrencisi)

Staj / İş Tecrübesi

Şubat 2013 – Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Dr. Klinik Psikolog, Psikoloji Bölümü, Ankara
Şubat – Haziran, 2018 AYNA – ODTÜ Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, Gönüllü Süpervizör, Ankara

·         ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde terapi hizmeti sunmakta olan doktora öğrencilerine klinik uygulamaları ile ilgili gönüllü süpervizyon verdim.

2012 – 2017 AYNA – ODTÜ Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, Psikoterapist, Ankara

·         Doktora eğitimim kapsamında ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde klinik süpervizyon altında psikoterapi çalışmalarıma devam ettim.

Şubat 2015 – Şubat 2016 AYNA – ODTÜ Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, Süpervizör, Ankara

·         Doktora eğitimim kapsamında ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde terapi hizmeti sunmakta olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine klinik uygulamaları ile ilgili süpervizyon verdim.

Şubat – Haziran, 2012 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

·         Yüksek lisans eğitimim kapsamında haftada 1,5 gün olmak üzere bir dönem boyunca staj yaptım. Kurullara katılma, test gözlemleri ve uygulaması, hasta görüşmelerine izleyici olarak katılma aldığım sorumluluklar arasındaydı.

Ocak – Şubat 2011 Duygu Kişisel Gelişim ve Eğitim Birimi, Adana

·         Duygu Kişisel Gelişim ve Eğitim Birimi’nde gönüllü olarak staj yaptım. Belirli testlerin uygulanmasında ve raporların hazırlanmasında yardımcı oldum. 5-15 yaş arasındaki çocuklarla ilk görüşme sürecini yürüttüm ve aile görüşmelerine katıldım.

Eylül 2010 – Ocak 2011 Ankara Şizofreni Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği, Ankara

·         4. sınıfın güz döneminde, Klinik Psikoloji Uygulamalı Alan Dersi kapsamında,haftada 2 kez olmak üzere Ankara Şizofreni Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği’ne gittim. Dersi alan tüm öğrenciler olarak, oradaki hastalara sosyal destek sağlamak, motivasyonlarını yükseltmek ve hastalıklarından duydukları rahatsızlıkları azaltabilmek için çeşitli sosyal aktiviteler hazırlayıp uyguladık. Ben bir dönem boyunca Tiyatro ve Koro Şefliği görevini yürüttüm ve dönem sonunda ODTÜ’de hastaların hazırladığı tiyatro ve koro gösterisini sergiledik.

Haziran – Temmuz 2010 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

·         Staj süresince klinik görüşmelere gözlemci olarak katıldım ve test uygulamalarını takip ettim.

 

Yayınlar ve Sunumlar

Yücel, E., Karanfil, D., Süsen, Y., Kır, E., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2018). Explaining the main effects of social support: The intrapersonal and interpersonal emotion regulatory routes. The 48th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress, Sofia, Bulgaria.

Süsen, Y., & Yalçınkaya-Alkar (2018). Examination of the Acquired Preparedness Model: Affect-Related Expectancies Mediate Effects of Impulsivity on Smoking Addiction. 32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Galway, Ireland.

Süsen, Y., & Yalçınkaya-Alkar (2018). Examination of the Brief Smoking Consequences Questionnaire-Adult: Information Related to Its Psychometric Properties. 32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Galway, Ireland.

Süsen, Y. (2018). Mutluluk Duygusu: Teorik Yaklaşımlar ve Uygulamadaki Yeri. AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV, Ankara, Türkiye.

Süsen, Y. (2017). Terapinin gizli zorluğu: Karşı aktarım. AYBÜ Psikoloji Topluluğu. Ankara, Türkiye.

Süsen, Y. (2017). Countertransference manifestations to chronically vs. acutely ill patients: The effects of therapists’ death anxiety and health behaviors(Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Süsen, Y. (2017). The role of affect-related smoking outcome expectancies in relations between emotion dysregulation/negative urgency and smoking dependence (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Yücel, E., Karanfil, D., Kır, E., Süsen, Y., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2017). For Better or Worse: An Exploration about the Nature of Interpersonal Emotion Regulation. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Holland.

Süsen, Y. (2016). Kronik hastaların psikolojik tedavisinde kullanılabilecek holografik bir hastalık modeli çerçevesinde bir vaka incelemesi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye.

Süsen, Y., &Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2016). Predictors of nicotine dependence among Turkish smokers. The 46th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden.

Süsen Y. ve Dilekler, İ. (2016). İntihar riski değerlendirme, müdahale ve önleme çalışmaları. AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III, Ankara, Türkiye.

Süsen Y., &İnan, E. (2015). Spousal support as a moderator of the effect of perceived body image on marital and sexual satisfaction of postpartum women. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

Demirok, İ., Şimşek, Y., ve Süsen Y. (2014). Mutluluğu ararken: Teorik yaklaşımlar ve psikoterapiye yönelik çıkarımlar. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi,1(2), 40–54.

Ok, B., Çalıdağ S., & Süsen Y. (2010). İşte yaşanan stresle genel ruh sağlığı arasındaki ilişki ve temel özdeğerlendirmenin bu ilişkideki düzenleyici rolü. IV. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye.

Akran Değerlendirme Çalışmaları

Hakem: AYNA – Klinik Psikoloji Dergisi, ODTÜ, Ankara
Hakem: THYK – Sanat ve Tasarım Dergisi, Düzce Üniversitesi, Düzce
Hakem: Türk Psikoloji Yazıları, Ankara

Mesleki Eğitim Programları

Şema Terapi Eğitimi Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak (42 saat)
Krize Müdahale Eğitimi Prof. Dr. Çiğdem Soykan (12 saat)
Psikiyatrik Hastalıklara Genel Bakış Prof. Dr. Atilla Soykan (4 saat)
Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi Suzi Amado (6,5 saat)

Konferans Organizasyonları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi III: Deneyim ve Tecrübe Aktarımı, Organizasyon Komitesi Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi IV: Deneyim ve Tecrübe Aktarımı, Organizasyon Komitesi Üyesi

Ödüller ve Onurlar

2011 – 2016               TUBİTAK,  Lisansüstü Öğrenciler için Ulusal Burs Ödülü

2006 – 2011               TUBİTAK,  Lisans Öğrencileri için Ulusal Burs Ödülü

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Psikologlar Derneği

Avrupa Sağlık Psikolojisi Derneği