GAMZE ŞEN

Hacettepe Üniversitesigamze
Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe, Ankara/Türkiye

E-mail: gamzesen@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 8336


Kişisel Bilgiler

 • Adı: Gamze Sen
 • Çalışma yeri: Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ankara/ Türkiye
 • Doğum yeri ve tarihi: 26.07.1988 / Adana, Türkiye
 • İkinci e-mail: senngamze@gmail.com

Eğitim Bilgileri

 • Hacettepe Üniversitesi Şubat 2012 itibariyle
  • Bütünleşik doktora programı (Devam ediyor)
  • Tez Konusu: Narsistik Örüntüler ve Örseleyici Kişilerarası Deneyimlere Verilen Tepkiler
  • Psikoloji Bölümü
  • Tez danışmanı: Prof. Dr. Elif Barışkın
 • Lisans eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2007 Eylül- 2011 Haziran
  • Psikoloji
  • Not ortalaması: 3,42/4.00
 • Lise eğitimi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Balıkesir, Türkiye 2003- 2007

Araştırma Deneyimleri

 • ‘’Narsistik Örüntüler ve Örseleyici Kişilerarası Deneyimlere Verilen Tepkiler’’ doktora tezinin bir parçası olarak Şubat 2016 itibariyle
 • Araştırmacı pozisyonunda
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde, Ankara, Turkey
 • Tez Danışmanı: Prof. Dr. Elif Barışkın
 • Mukopolisakkarid tanısı alan çocuklarda Nörobilişsel Değerlendirme çalışmaları Biomarin 250-901/201 Şubat 2016 itibariyle
 • Uygulamayı olarak, BioMarin Pharmaceutical Inc, Novato, CA, USA
 • Çocuklara yönelik uygulanan testler
  • Bayley Scales of Infant and Toddler DevelopmentTM – Third Edition (BSID-III)
  • Best Practices and Data Management
  • KABC-II The Kaufman Assessment Battery for Children – 2nd Edition
  • Vineland – II: Adaptive Behavior Scales – Second Edition
 • Danışman: Prof Dr. Ferhunde Öktem
 • ‘’ Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Genel Nedensellik Yönelimlerinin Aracı Rolünün Kendini Belirleme Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi’’ 2014 Kasım- 2015 Kasım (Tamamlandı)
 • Temel araştırmacı
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde, Ankara, Türkiye
 • Yürütücü: Prof. Dr. Ihsan Dağ
 • ‘’Bilişsel psikolojiye dayalı E-öğrenme eğilimlerinin analizi’’ 2010 Kasım- 2011 Mayıs
 • Katılımcılardan veri toplanması
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde, Ankara, Türkiye
 • Yürütücü: Prof. Dr. Banu Cangöz

Uygulanabilecek Psikolojik Testler

 • MMPI (Psikolojik testler ders kapsamında)
 • WISC-R / WISC-IV/ WAIS-IV –Çocuk ve Yetişkin Zeka Testleri- ( Klinik testler ders kapsamında)

Stajlar

 • Hacettepe Üniversitesi Beytepe Gün Hastanesi Psikolojik Destek Birimi, Yetişkin Danışan Stajı, 2016 Şubat- 2017 Şubat
  • Terapist
  • 1080 saat psikoterapi
  • Ankara/Türkiye
 • Gülhane askeri tıp Akademisi Stajı 2010 Temmuz- 2010 Ağustos
  • Psikolog
  • Yetişkin Psikiyatri Birimi
  • Ankara/ Türki’ye
 • Balıkesir Devlet Hastanesi Stajı 2009 Temmuz- 2009 Ağustos
 • Psikolog
 • Yetişkin Psikiyatri Birimi
 • Balıkesir/Türkiye

Akademik Deneyimler, Ders Asistanlıkları

 • PSL 419 Psikolojide Meslek etiği, Bahar 2016/2017
 • PSL 104 Psikolojiye Giriş, Güz 2016/2017
 • PSL 214 Zekâ İşlevlerinin Değerlendirilmesi, Bahar 2015/2016
 • PSL 437 Araştırma Becerileri, Güz 2015/2016
 • PSL 415 Araştırma yöntemleri, Bahar 2014/2015
 • PSL 208 Kütür ve Psikoloji, Güz 2014/2015
 • SEC 364 Psikolojinin temelleri, Bahar 2013/2014
 • PSL 424 Psikoterapinin Temelleri, Güz 2013/2014
  • Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi,
  • Ankara/Türkiye

Gönüllü çalışmalar

 • Eylül 2009’dan Ağustos 2010’a kadar ” Gönüllü Eğitim Projesi (GED) ” maddesinde otizmi olan çocuklar ile yapılan etkinlikler
 • Haftada saati Otizm tanılı bir çocukla Aktivite yaparak geçirme
 • ANOBDER Otizm Derneği Ankara
 • 2014 yılında SOMA maden kazasında yaşayan ailelere gönüllü psikolojik destek
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Türk Psikolog Derneği ve Psikososyal Hizmetler işbirliği ile
 • Soma/Manisa/Türkiye
 • Türk Psikologlar Derneği Çocuklara yönelik siber suçlarla Mücadele Birimi Üyesi
  • Ankara, Türkiye

Dernek Üyelikleri

 • Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Önleme Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği

Eğitimler

 • Şema Terapi Süpervizyonu (International Society of Schema Therapy (ISST)) 2016- Devam Ediyor Süpervizör: Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK
 • Aile Ve Çift terapisi eğitimi 1. Ve 1. Modül, Süpervizör: Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU
 • Travma ve Yasın ele Alınması: Psikodrama Yoluyla Travmanın İncelenmesi 2015 Süpervzör: Prof. Dr. Bahar GÖKLER & Yrd. Doç. Dr. Ilgın GÖKLER DANIŞMAN
 • Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi (International Society of Schema Therapy) in 2015 Süpervizör: Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK
  • Şema terapi modeline giriş, kişilik bozuklukları ile şema modelinin çalışması, terapi ilişkisi, ödev ve davranış değişikliği, deneyimsel teknikler I ve II, bilişsel teknikler, kavram ve vaka kavramsallaştırma
 • Gazi Üniversitesi Çocuk İzlem Merkezi Stajı, Kasım 2012- Haziran 2013
 • Çocuk, oyun terapisi, süpervizyonu (Doktora dersi kapsamında) 2013-2016 yılları arasında Süpervizör: Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM

Sunumlar

 • Şen, G & Şahin, O (2015) Fashion or Risk of Abuse. Oral Presentation at the 14. ISPCAN European Regional Conference in Bucharest, Romania
 • Şen, G (2015) The Turkish Standardization and adaptation of General Causality Orinetations. Poster Presentation at The 14. European Congress of Psychology, Universita Degli Studi di Milano, Italy
 • Şen, G (2015) Women and Society: Is change always for better. Poster Presentation at VII. Işık Savaşır Clinical Psychology Symposium, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Yayınlar

 • Şen, G & Dağ, İ. (2016). Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliğinin üniversite öğrencilerinde sınanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek sayı.1):100-107. (In Turkish)
 • Sen, G., Akin, B., Keser, E., Gulum, I. V., Ataman, E., Tuncer, E., & Soygut Pekak, G. (2016). Schema therapy in practice. (G. Soygut Pekak, Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ödüller, Araştırma Projeleri & Ortak Yürütülen Çalışmalar

 • TUBITAK 2211A Yurt İçi Lisans Üstü Burs Programı Eylül 2013 – Haziran 2017
 • Çocuk İstismarı ve İhmal Derneği Önlenmesi Derneği Araştırma Bursunun Eylül 2015 – Ekim 2015
 • TUBITAK 1002 Hızlı destek Programı Kasım 2014- Kasım 2015 – ‘’ Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Genel Nedensellik Yönelimlerinin Aracı Rolünün Kendini Belirleme Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi’’ (tamamlandı)
 • TUBITAK 2205 Yurt içi Lisans Burs Programı Eylül 2007 – Haziran 2011 (Derece Bursu)