Özge Şahin

Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Çankaya/ ANKARA

 e-mail  : m.ozgesahin@hotmail.com

Eğitim Bilgileri

2011-…                    Hacettepe Üniversitesi

                                  Klinik Psikoloji – Bütünleşik Doktora

2007 – 2011          Hacettepe Üniversitesi

                                  Edebiyat Fakültesi- Psikoloji Bölümü

İş Deneyimi

07/2011-…               Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

                                    Araştırma Görevlisi

Staj Deneyimi

2015-…                    Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Koruma Birimi’nde ihmal ve istismara maruz kalan çocukların değerlendirilmesini ve tedavisini yürütmekteyim.

03/2012- 2014       Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Koruma Birimi

                                    Stajın ilk dönemlerinde hem çocuk hem de aile görüşmelerine sosyal hizmet uzmanın yanında haftada yarım gün izlemci olarak katıldım. Daha sonrasında çocukların değerlendirilmesine yardımcı oldum. Ayrıca yarım dönem haftada bir vaka toplantılarına katıldım.

06/ 2010- 07/ 2010     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                           Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yaptığım staj süresince vizitlere, uğraşı

Tedavi programına ve değerlendirme görüşmelerine izleyici olarak katıldım ve test uygulamalarını gözlemledim.

 06/2009- 07/2009     Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                            Psikiyatri Anabilim Dalı’nda vizitlere ve psikiyatrist-hasta görüşmelerine katıldım.

Proje

Nisan 2013-Nisan 2015 Bilgisayar Uygulamalı Zeka Tarama Testi 112K428 TÜBİTAK projesinde asistanlık yaptım.

AB tarafından finanse edilen  “Eşit Erişim İçin Psikoloji” başlıklı projede Junior Expert olarak görev aldım.

Katıldığım Eğitimler

 • 2016 Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi (devam etmekteyim).

(Eğitimci: Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK)

 • 2016 Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü tarafından verilen Psikodrama Hazırlık Aşamasını tamamladım.
 • 2015 Aile ve Evlilik Terapisi 2. Seviye Eğitimi (3. Seviyeye devam etmekteyim.)

(Eğitimci: Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU)

 • 2015 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Dördüncü Sürümü’nün Eğitici Eğitimi

(Eğitimciler: Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, Prof. Dr. Gülsen ERDEN, Prof. Dr. Nihan SEZGİN, Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ, Doç. Dr. Sait ULUÇ)

 • 2015 Aile ve Evlilik Terapisi 1. Seviye Eğitimi (2. Seviyeye devam etmekteyim.)

(Eğitimci: Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU)

 • 2015 Travma ve Yas: Psikodrama Yoluyla Travmanın Çalışılması,

(Eğitimciler: Prof. Dr. Bahar GÖKLER & Yrd. Doç. Dr. Ilgın GÖKLER DANIŞMAN)

 • 2014- 2015: Şema Terapi Temel Eğitimi -49 Saat-

(Eğitimci: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak)

 • 2013-2014 ders döneminde Gazi Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği Gençlik Kolunun düzenlediği ihmal ve istismar eğitiminde süpervizörlük yaptım.
 • 2012-2014 eğitim yıllarında Psikolojik Testler dersinin asistanlığını yürüttüm.
 • 16 Kasım 2012- 9 Ocak 2013 arası Gazi Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği Gençlik Kolunun düzenlediği ihmal ve istismar eğitimine katıldım.

Katıldığım Çalıştaylar – Çalışma Grupları- Kongreler

The 14. ISPCAN European Regional Conference, 27-30 Eylül 2015, Bükreş, Romanya.

The 14. European Congress of Psychology, 7-10 Temmuz 2015, Milano, İtalya.

VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2015, Ankara, Türkiye

Seks İşçileri İnsan Hakları Konferansı, 14-15 Mart 2015, Ankara, Türkiye.

Siyaset Psikolojisi ve Toplumsal Sorunlar, 19-20 Şubat 2015, Ankara, Türkiye

 1. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı, 16 Ocak 2015, Ankara, Türkiye.

I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 23-25 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye.

 1. International Congress of Applied Psychology, 8-13 Temmuz 2014, Paris, Fransa.
 1. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı, 2014, Ankara, Türkiye.

III. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Yaşam Boyu Çocuk Sağlığı: Çalışma Grubu: Çocuk İhmaline ve İstismarına Yaklaşım Kursu, 17 Aralık 2014, Ankara Türkiye.

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi, 09-12 Nisan 2014, Bursa, Türkiye.
 1. Ulusal Psikoloji Kongresi, Çocuğa Karşı Şiddetin Tanınması, Değerlendirilmesi ve Müdahale Yaklaşımları Çalışma Grubu, 2014, Bursa, Türkiye.

Akademik Çalışmalar

Koç, E.M., Şahin, Ö., Güngör, E., Şahin Dağlı, F. ve Derman, O. (2015). Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 24 (4), 134-140.

Uluç, S. Korkmaz, B. ve Şahin, Ö. (2014). Flynn Etkisi’nin Türk Örnekleminde Değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV IQ Puanlarının Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 29 (73), 60-69.

Kongre Bildirileri:

 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara, Türkiye, Sözel Bildiri, 11-13 Kasım 2016.
 1. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, Poster Bildiri, 5-7 Eylül 2016.

The 14. ISPCAN European Regional Conference, Bükreş, Romanya, Sözel Bildiri, 27-30 Eylül 2015.

The 14. European Congress of Psychology, Universita Degli Studi di Milano, Poster Bildiri, 7-10 Temmuz 2015.

VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Sözel Bildiri, 23-26 Mayıs 2015

Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı, Kadir Has Üniversitesi, Poster Bildiri, 2014.

Üyelikler

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği

International Society of Prevention Child Abuse and Neglect

Türk Psikologlar Derneği