Bireysel psikoterapi,  duygusal zorlukların üstesinden gelmek, davranış ve tutum değişikliği sağlamak, sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırmak, öz farkındalığı artırmak gibi pek çok farklı amaç doğrultusunda terapist ve danışanın bire bir yürüttüğü seanslarla yapılandırılmaktadır.

Danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenen ve terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan terapötik süreçte, danışan, iç dünyasına yaptığı yolculukla kendini anlamaya  çalışır. Danışan ve terapist, danışanın biricik ihtiyaçları ve terapideki kişisel hedeflerine bağlı olarak 5-6 seans ile yıllarca sürecek bir terapi sürecine kadar birlikte çalışabilirler.

Psikoterapi seansları 50 dakikadır. Terapi sıklığı ve ne kadar sürdürülmesi terapistin yaklaşımına, terapide odaklanılması gereken sorunların niteliğine, sıklığına ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bireysel Psikoterapide Çalıştığımız Konular

Duygudurum Problemleri

Depresyon

Bipolar

Kaygı Bozuklukları

Panik atak

Sosyal fobi

Takıntılar

Yaygın anksiyete bozukluğu

Travma sonrası stres bozuklukları

Fobiler

Sınav Kaygısı

Yeme Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Öfke ve Stres Yönetimi

Psikosomatik rahatsızlıklar

Yas süreci

Yetişkinlerle Çalışırken Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?

Bilişsel Davranışçı Terapiler

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Pozitif Psikoterapi

Sistemik Aile Terapisi

Şema Terapi

Psikodinamik Psikoterapi

Destekleyici Terapi

Kişilik Bozuklukları